Çevre ve Enerji

Son 50 yıla yakın bir süredir, yaşamın temel yapı taşı olan hava, su, toprak sistematik olarak yüksek seviyeli kirlenmeye maruz kalmış ve bu durumun gelecek kuşaklar üzerindeki yıkıcı etkileri pek fazla düşünülmemiştir.

Ancak son zamanlarda iklim değişimleri, asit yağmurları, su ve hava kirliliği ve yeryüzünün doğal kaynaklarının sürekli olarak tüketilmesine karşı kaygı artmıştır. Bu sorunları ortaya çıkaran teknoloji şimdi aynı sorunları durdurmak ve tersine çevirmek için kullanılmaya çalışılıyor.

Enerji maliyetlerinin sürekli artış gösterdiği günümüzde, enerji tasarrufu sağlayan cihazların kullanımı neredeyse zorunlu hale gelmiştir. Yüksek enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler, çevreye duyarlılıkları ve sundukları konfor ile dikkat çekmektedir. Isısan olarak müşterilerimize çevreye karşı duyarlı, yüksek verimli ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler geliştirerek bu teknolojilere sahip ürünlerimizi sunmaktayız.